Bruddheller og skifer

Legger skifer i trapper, haller, uteplasser og kjellerstuer.

Muring av murskifer.