Mur og puss

Vi utfører alt i mur og puss, eneboliger, uthus, garasjer etc.

Bildene til høyre, øverst: farvet puss. Nederst: Enebolig bygd i Leca.