Gårdsplass

Vi legger stein og steinheller på gårdsplassen.